Khí hậu, Dân số, Khu vực | VISIT TOYOTA CITY - Trang web du lịch chính thức của thành phố Toyota -

Chúng tôi sử dụng cookies trong trang web này để tăng trải nghiệm của người dùng. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, vui lòng đồng ý chấp nhận sử dụng cookies trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận

Nằm giữa Tokyo và Kyoto

 • LANGUAGE
  1. HOME >
  2. GIỚI THIỆU >
  3. Khí hậu, Dân số, Khu vực

  Về Toyota

  Khí hậu, Dân số, Khu vực

  Facebook
  Send by LINE

  Dân số

  423,961
  (221.258 nam và 202.703 nữ)

  Khu vực

  918.32 km2

  Số hộ gia đình

  175,216

  Dữ liệu chuẩn tính đến ngày 1/1/2017

  Số hộ gia đình

  Nhiệt độ trung bình hằng năm/Lượng mưa hằng năm

  Nhiệt độ và lượng mưa trung bình hằng tháng (2016)

  * Dữ liệu của Sở Cứu hỏa từ trang web của Cục Khí tượng Nhật Bản

    Trung tâm thành phố Vùng núi
  Nhiệt độ trung bình hằng năm 16.8℃ 12.8℃
  Cao nhất 39.6℃ 34.1℃
  Thấp nhất -4.5℃ -10.2℃
  Lượng mưa hằng năm 1285.5mm 2029.0mm

  Nhiệt độ trung bình hằng năm/Lượng mưa hằng năm

  Nhiệt độ trung bình hằng năm/Lượng mưa hằng năm