เกี่ยวกับเมือง

โทโยตะ
เมืองโตโยต้าซึ่งเป็นแดนบ้านเกิดของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชันนั้น เป็นเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีและเทคโนโลยีที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน แล้วยังมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยที่ทันสมัยมารวมตัวกันอยู่อีกด้วย ส่วนในอีกมุมหนึ่ง อันที่จริงแล้วที่นี่ยังมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่ไร้สิ่งเจือปน และมีประวัติความเป็นมาที่ยอดเยี่ยมอยู่ด้วย ซึ่งหุบเขาโครังเคที่เป็นหนึ่งในจุดชมใบไม้แดงขึ้นชื่อที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นนั้น จะคอยต้อนรับท่านด้วยสีสันที่งดงาม ฉะนั้น ขอให้ท่านลองหาโอกาสแวะมาเยือนเมืองโตโยต้า ซึ่งมีทิวทัศน์แบบญี่ปุ่นที่ดีงามและเก่าแก่กันได้เลย

คอลัมน์

เส้นทางแนะนำประจำฤดูกาล

แผนที่

แผนที่