บ้านโบราณซันชูอาสึเกะ | 【เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ】"Tourism Toyota" เว็บไซต์ท่องเที่ยวของเมืองโทโยตะ จังหวัดไอจิ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามการเข้าชมและปรับปรุงความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ยอมรับ

Halfway Between Tokyo and Kyoto

 • LANGUAGE
  1. HOME >
  2. การท่องเที่ยว >
  3. บ้านโบราณซันชูอาสึเกะ (Sanshu Asuke Yashiki Museum)

  บ้านโบราณซันชูอาสึเกะ (Sanshu Asuke Yashiki Museum)

  อาสุเคะ
  • \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

  หอจดหมายเหตุประเพณีพื้นบ้านแห่งนี้เปิดเมื่อปี 1980 โดยจำลองแบบมาจากบ้านของเกษตรกรผู้มั่งคั่งในอดีต อาคารต่างๆ เช่น เรือนยาว เรือนหลัก เรือนไม้ไผ่ ใช้โครงสร้างเป็นไม้หลังคามุงหญ้า ในบ้านโบราณอาสึเกะจัดแสดงวิถีชีวิตบนเขาที่ต้องมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตด้วยมือ เช่น "การเผาถ่าน" "ทำกระดาษ" "ทอผ้า" ตามที่เคยทำกันอยู่ในพื้นที่นี้ในสมัยโบราณ โดยมีช่างมาแสดง "งานหัตถกรรม" ให้ดูจริงๆ ถึง 10 ประเภท และงานหัตถกรรมบางอย่างมีจัดชั้นเรียนสัมผัสประสบการณ์ด้วย

  มาสนุกกับกิจกรรมงานฝีมือกัน!!

  ◆ กิจกรรมทอผ้า (ณ ประตูคาเอเดะ)
  ที่รองแก้วไม้ไผ่ (3 ชิ้น):
  • ราคา: 1,500 เยน
  • ระยะเวลา: 30 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 15 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)
  ผ้าคาดโต๊ะไม้ไผ่:
  • ราคา: 2,000 เยน
  • ระยะเวลา: 1 ชม.
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 3 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)
  ผ้าคาดโต๊ะผ้าทอ:
  • ราคา: ตั้งแต่ 2,000 เยน เป็นต้นไป
  • ระยะเวลา: ตั้งแต่ 1 ชม. เป็นต้นไป
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 3 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)

  ◆ กิจกรรมย้อมคราม (โปรดนำผ้ากันเปื้อนและถุงมือยางมาเอง)
  ผ้าเช็ดหน้าย้อมคราม (ผืนใหญ่):
  • ราคา: 1,200 เยน
  • ระยะเวลา: 30 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 10 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)
  ผ้าเช็ดหน้าย้อมคราม (ผืนเล็ก):
  • ราคา: 900 เยน
  • ระยะเวลา: 30 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 10 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)
  ผ้าเช็ดมือ:
  • ราคา: 1,200 เยน
  • ระยะเวลา: 30 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 8 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)

  ผ้าคลุมไหล่ย้อมคราม:
  • ราคา: 2,800 เยน
  • ระยะเวลา: 30 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 8 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)
  ย้อมคราม:
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ไม่ได้ (ต้องจองล่วงหน้า 3 วัน)
  ย้อมผ้าหรือเสื้อผ้าของท่านเอง (เส้นใยธรรมชาติเท่านั้น, 1 กรัม/20 เยน)

  ◆ กิจกรรมงานฝีมือจากไม้ไผ่
  คอปเตอร์ไม้ไผ่:
  • ราคา: 600 เยน
  • ระยะเวลา: 30 นาที สำหรับหลักสูตรแบบง่าย
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 10 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้
  วงล้อหมุนจากไม้ไผ่:
  • ราคา: 600 เยน
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 5 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้

  ◆ กิจกรรมงานฝีมือจากฟาง
  รองเท้าแตะฟาง:
  • ราคา: 3,000 เยน
  • เวลา: 10:00-16:00 น.
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 3 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ไม่ได้ (ต้องจองล่วงหน้า 3 วัน)
  รองเท้าแตะผ้า / รองเท้าฟางแบบดั้งเดิม:
  • ราคา: 3,000 เยน
  • เวลา: 10:00-16:00 น.
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 3 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ไม่ได้ (ต้องจองล่วงหน้า 3 วัน)

  ◆ ร้านอาหารฮิโนะกิ จายะ
  ทำโกเฮโมจิด้วยตัวเอง (โมจิราดซอสมิโซะรสหวานเสียบไม้ย่าง, โปรดนำผ้ากันเปื้อนและผ้าเช็ด (ผ้าเช็ดหน้า) มาเอง)
  (สามารถจัดบรรยาย หากมีผู้เข้าชมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเท่านั้น)
  • ราคา: 600 เยน/ชิ้น
  • ระยะเวลา: 45 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 10-30 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ไม่ได้ (ต้องจองล่วงหน้า 3 วัน)

  ◆ กิจกรรมตะกร้าไม้ไผ่
  กังหันลม:
  • ราคา: 600 เยน
  • ระยะเวลา: 30 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 5 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)
  แหวน:
  • ราคา: 600 เยน
  • ระยะเวลา: 20 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 4 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ได้ (แต่ให้สิทธิแก่ผู้ที่จองก่อน)
  ที่รองหม้อ:
  • ราคา: 2,800 เยน
  • ระยะเวลา: 90 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 4 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ไม่ได้ (ต้องจองเท่านั้น)

  ◆ กิจกรรมตีเหล็ก
  จองและสอบถามข้อมูล:
  โทร: 090-1834-6058 (ร้านมีดฮิโรเซะ ชิเกะมิตสึ)

  มีดตัดซองจดหมายจากตะปูยาว (พร้อมซองหนัง):
  • ราคา: 1,800 เยน
  • ระยะเวลา: 40 นาที
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 5 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ไม่ได้
  มีดแบบดั้งเดิม:
  • ราคา: 18,000 เยน
  • ระยะเวลา: 3 ชม.
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 2 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ไม่ได้
  มีดทำครัว:
  • ราคา: 18,000 เยน
  • ระยะเวลา: 2 ชม.
  • รองรับผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อครั้ง: 1 คน
  • ร่วมกิจกรรมโดยไม่จองล่วงหน้า: ไม่ได้

  หากท่านกำลังจะมาเยือนเมืองโทโยตะในจังหวัดไอจิ พิพิธภัณฑ์ซันชู อาสึเกะ ยาชิกิ มีทั้งกิจกรรมทางธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมงานฝีมือ กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารอร่อย และกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์อื่นๆ ให้สนุกอีกมากมาย

  • รายละเอียดกิจกรรม: ทำลูกข่างในแบบท่านเอง!
  ออกแบบลูกข่างด้วยเครื่องกลึงแบบหมุนมือ
  • ราคา: 600 เยน (มีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซันชู อาสึเกะ แยกต่างหาก 300 เยน)
  • ระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที
  • อายุที่แนะนำ: ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

  ข้อมูลพื้นฐาน

  ที่อยู่ 〒444-2424
  36 อีโมริ อาสึเกะโจ เมืองโทโยตะ
  ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่: 300 เยน
  เด็ก (ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย): 100 เยน
  วันและเวลาทำก าร 9:00-17:00 น. (เข้าได้ถึง 16:30 น.)
  ที่จอดรถ ที่จอดรถโครันเค (มีค่าบริการ): 500 เยน (1,000 เยนต่อหนึ่งคัน ในเดือนพฤศจิกายน)
  วันหยุด วันพฤหัสบดี (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดวันถัดไป)วันหยุดปีใหม่ (22 ธันวาคม-2 มกราคม) อาจมีการปิดชั่วคราวและวันเปิดทำการ
  วิธีเดินทางไปโดยระบบขนส่งสาธารณะ ・โดยสารรถไฟสายเมเท็ตสึโทโยตะ ลงที่สถานีโจซุย - นั่งรถบัสโทโยตะโออิเด็น สายซานาเกะอาสึเกะ (ไปเฮียคุเน็นโซ) ประมาณ 60 นาที ลงที่ป้ายรถบัสโครันเค และเดินต่อประมาณ 10 นาที
  ・โดยสารรถไฟสายไอจิคันโจ ลงที่สถานีไอคันชิโก - นั่งรถบัสโทโยตะโออิเด็น สายซานาเกะอาสึเกะ (ไปเฮียคุเน็นโซ) ประมาณ 50 นาที ลงที่ป้ายรถบัสโครันเค และเดินต่อประมาณ 10 นาที
  ・โดยสารรถไฟสายเมเท็ตสึมิคาวะ ลงที่สถานีโทโยตะชิ - นั่งรถบัสเมเท็ตสึ สายยานามิ (ไปอาสึเกะ) ประมาณ 45 นาที ลงที่ป้ายรถบัสโครันเค และเดินต่อประมาณ 10 นาที
  ・โดยสารรถไฟสายเมเท็ตสึนาโกย่าฮงเซ็น ลงที่สถานีฮิงาชิโอกาซากิ - นั่งรถบัสเมเท็ตสึสายโอกาซากิ-อาสึเกะ (ไปอาสึเกะ) ประมาณ 70 นาที ลงที่ป้ายรถบัสโครันเค และเดินต่อประมาณ 10 นาที
  การเดินทางโดยรถยนต์ • ประมาณ 15 นาที จากทางแยกต่างระดับชิคาราอิชิ บนซานาเกะกรีนโร้ด
  • ประมาณ 20 นาที จากทางแยกต่างระดับโทโยตะ-คัมปาจิ บนทางด่วนโทไคคันโจ
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของซันชู อาสึเกะ ยาชิกิ (ภาษาญี่ปุ่น)
  TOYOTA Asuke Tourist Association Sanshu Asuke Yashiki page (Japanese)


  แนะนำสถานที่เหล่านี้

  PREV

  NEXT